Thủ tục xin Giấy phép bán hàng đa cấp

714 người đọc

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức bán hàng đa cấp sau khi được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại  Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014

 

Luật Hoàng Phi xin tư vấn thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

1) Điều kiện Đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp

 

a. Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.

 

b. Có vốn pháp định 10 tỷ đồng.

 

c. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

 

d. Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.

 

e. Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.

 

f. Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

 

g. Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam

 

2. Hồ sơ

 

a) Đối với trường hợp cấp mới:

 

- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  (theo mẫu quy định).

 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn năm tỷ đồng Việt Nam).

 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện).

 

- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp (bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.

 

- Chương trình bán hàng bao gồm các nội dung: Cách thức trả thưởng; hợp đồng mẫu mà doanh nghiệp sẽ ký với người tham gia và mọi thoả thuận khác quy định về quyền và nghĩa vụ của người tham gia; thông tin về tiêu chuẩn chất lượng hoặc chứng chỉ chất lượng (nếu có), giá cả, công dụng và cách thức sử dụng hàng hóa được bán; quy định liên quan đến bảo hành, trả lại, mua lại hàng hoá được bán.

 

- Chương trình đào tạo người tham gia bao gồm: Nội dung đào tạo; thời gian đào tạo; trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo; thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia.

 

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung:

 

- Đơn đề nghị cấp Bổ sung, Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

 

- Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp;

 

- Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng.

 

c) Đối với trường hợp cấp lại:

 

- Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp bị mất, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu quy định);

 

- Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát, hồ sơ gồm:

 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu quy định;

 

+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

 

3) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định (ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn năm tỷ đồng Việt Nam);

 

- Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

 

- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

 

- Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;

 

- Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng. 

 

Các dịch vụ khác


Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi

Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà F4, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04. 6285 2839   Fax: 04. 62851287

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Văn phòng đại diện - Công ty Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi

Địa chỉ: Tầng 8, số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0904.686.594 - 04.39954438

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013 Hoàng Phi Invest & I.P. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB